REKREO

Online aplikácia na spracovanie a overovanie žiadostí o rekreačný príspevok vašich zamestnancov

Ako to funguje

1. Registrácia

Zaregistrujete vašu Firmu na REKREO a zakúpite si službu na spracovanie žiadostí o Rekreačné príspevky.

2. Informovanie

Informujte zamestnancov o spôsobe uplatnenia Rekreačných príspevkov cez www.rekreo.sk. Návod vám poskytneme

3. Čerpanie

Zamestnanec čerpá rekreáciu kdekoľvek na Slovensku, avšak hradí si ju sám.

4. Odoslanie

Zamestnanec po čerpaní rekreácie nahrá faktúru, všetky povinné údaje a požiada o príspevok cez portál REKREO.

5. Spracovanie

Overíme čestné prehlásenie s údajmi požadovanými zákonom, prípadne aj faktúru v živnostenskom registri, či ju vydal oprávnený subjekt a vypočítame správnu výšku príspevku.

6. Výstup

Zamestnávateľ dostáva výstup spracovaných žiadostí na rekreačné príspevky pre potreby miezd, účtovníctva, prípadne daňovéhu úradu.

Výhody spracovania rekreačných príspevkov cez REKREO

Zamestnávateľ

 • Odbúranie administratívy
  • REKREO overí v živnostenskom registri, či účtovný doklad vystavil ekonomický subjekt poskytujúci služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.
  • REKREO zabezpečí, že zamestnanec odošle iba kompletnú žiadosť s čestným vyhlásením a potrebnými údajmi.
  • REKREO vypočíta správnu výšku príspevku.
  • Všetky žiadosti a dokumenty, ktoré sú požadované zákonom, sú elektronicky archivované na jednom mieste s možnosťou stiahnutia a tlače.
  • Klient dostáva už len kompletný výstup.
 • Veľká úspora peňazí
  • Firma neplatí dopredu 500 € za rekreačný poukaz na zamestnanca a neblokuje si tak peniaze. Viac info

Zamestnanec

 • Sieť rekreačných zariadení
  Zamestnanec si môže vybrať akýkoľvek, hotel, penzión, či chatu, ktorý spĺňa podmienky definované zákonom. Neviaže sa na úzku sieť zariadení poskytovateľa dovolenkových kariet.
 • Jednoduchosť
  Rýchla, prehľadná aplikácia na odovzdanie údajov, čestného vyhlásenia a dokladu o úhrade za pobyt zamestnávateľovi.
 • Dostupnosť
  Aplikáciu je možné použiť kdekoľvek,kde je internet.
 • Prehľad
  Zamestnanec má online k dispozícii prehľad čerpania príspevku, zostatok, stav spracovania.


Cenník

Základná služba
(30 dní zdarma)

399 € / 12 mes.

Cena bez DPH (478.8 Cena s DPH)

 • Centrálna evidencia požiadaviek na rekreačné príspevky
 • Automatická kontrola zo zákona povinných údajov potrebných pre poskytnutie príspevku
 • Získanie čestného vyhlásenia zamestnanca o pravdivosti jeho údajov
 • Získanie súhlasu so spracovaním údajov zamestnanca
 • Schvaľovacie prostredie, kde schválite/zamietnete požiadavku na príspevok, ak povinné údaje nesedia s faktúrou za pobyt, prípadne ak faktúru vydal subjekt, ktorý nespĺňa zákonom stanovené podmienky
 • Automatický výpočet výšky príspevku pre zamestnanca a overenie, či ma naň nárok
 • Prehľadné reporty s možnosťou exportu a tlače
 • Export a tlač žiadostí o rekreačný príspevok a íčtovných dokladov za pobyt pre potreby archivácie

Voliteľná služba
Overovanie faktúr

4.90 € / 1 overenie

Cena bez DPH (5.88 € Cena s DPH)

 • Faktúry za pobyt vašich zamestnancov overíme, či obsahujú rovnaké údaje, aké poskytli v čestnom vyhlásení a či spĺňajú podmienky na preplatenie podľa zákona.
 • REKREO overí v živnostenskom registri, či účtovný doklad vystavil ekonomický subjekt poskytujúci služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.
 • Na základe kontroly ich schválime/zamietneme.
 • Na preplatenie tak dostanete iba kompletné a správne požiadavky.
 • Na nekompletné požiadavky budú zamestnanci upozornení priamo v aplikácii.
 • Nesprávne požiadavky, budú vrátené zamestnancom na prípadnú opravu.

Ako sa stať klientom

Klientom sa môže stať len zamestnávateľ/firma
po zaregistrovaní sa a úhrade ceny za službu .

Registrovať sa
Kontaktujte ma

Porovnanie
Rekreačný poukaz 500 €, či Rekreačný príspevok 275 €

Rekreačný poukaz  

 • 500 € kredit dostane zamestnanec už pred dovolenkou.
 • Po dovolenke zamestnanec nahlási čerpanie a zamestnávateľ mu stiahne z výplaty max. 235 €.
 • K rekreačným poukazom sa viažu ďalšie poplatky:
  • Poplatok za vydanie karty
  • Cca 3% poplatok z kreditu
 • Administratíva spojená so zákonom o príspevku na rekreáciu
 • Administratíva spojená s kartami pre zamestnancov
 • Nespokojnosť zamestnancov vzhľadom na veľkosť akceptačnej siete, kde sa dá uplatniť poukaz

Príklad firmy so 100 zamestnancami
Firma pred dovolenkou zaplatí zamestnancom za kredit na kartách 100 x 500 = 50 000 €. Navyše zaplatí 3% poplatok za kredit 1500 €. Avšak iba 50 zamestnancov v priebehu roka nahlási čerpanie a iba im firma stiahne z výplaty naspäť 50 x 235 € = 11 750 €. Ostatné nevyčerpané prostriedky vo výške 11 750 € si môže firma stiahnuť až na konci roka.
Firma si zbytočne blokuje 23 500 € počas roka. Peniaze, ktoré môže investovať lepšie.

Rekreačný príspevok  

 • 275 € dostane zamestnanec až po dovolenke
 • Po dovolenke musí zamestnanec o príspevok požiadať, nedostáva ho automaticky.
 • Rekreačný príspevok nepotrebuje karty:
  • Žiadny poplatok za vydanie karty
  • Žiadny 3% poplatok
 • Administratíva spojená so zákonom o príspevku na rekreáciu
 • Žiadna administratíva spojená s kartami
 • Spokojnosť zamestnancov s neobmedzeným výberom ubytovania

Príklad firmy so 100 zamestnancami
V priebehu roka požiadá iba 50 zamestnancov o príspevok. Firma zaplatí iba 50 x 275 € = 13 750 €. Žiadne ďalšie výdavky ani administratíva, okrem zákonom stanovenej


© 3glav, s.r.o. Všetky práva vyhradené